Όροι χρήσης


Ο επισκέπτης των σελίδων και των υπηρεσιών του Κτήματος Γεροβασιλείου παραχωρεί τη συγκατάθεσή του στους παρακάτω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων. Συνεπώς, οφείλετε να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων μας και των υπηρεσιών μας. Εάν δε συμφωνείτε, τότε οφείλετε να μην κάνετε χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου. Παρακαλείστε να ελέγξετε το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους σας αποδοχή των όρων αυτών. 

Το Κτήμα Γεροβασιλείου διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσα από τον παρόντα ιστότοπο. Αναλαμβάνει επίσης την υποχρέωση να ενημερώνει την παρούσα ιστοσελίδα για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους αυτούς.

 

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του site, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών μας και προστατεύεται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί", να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

 

Περιορισμός ευθύνης 

Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το Κτήμα Γεροβασιλείου δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφή ζημίας υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών και περιεχομένων, όπου προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

Οι σελίδες, οι υπηρεσίες και τα περιεχόμενα δεν παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και τα λάθη δε θα διορθώνονται πάντα άμεσα. Επίσης,  δε μπορούμε να εγγυηθούμε ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές "servers" μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή σας, σας παρέχονται χωρίς "ιούς" ή άλλα κακόβουλα λογισμικά.

Το Κτήμα Γεροβασιλείου διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσα από τον παρόντα ιστότοπο. Αναλαμβάνει επίσης την υποχρέωση να ενημερώνει την παρούσα ιστοσελίδα, για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους αυτούς.

 

Τρόποι Πληρωμής

Με Πιστωτική Κάρτα

Οι συναλλαγές σας για το Κτήμα Γεροβασιλείου πραγματοποιούνται μέσω ασφαλούς διακομιστή (SSL), που παρέχει η Geotrust στην υπηρεσία του Ηλεκτρονικού Εμπορίου της τράπεζας Alpha Bank. Το σύστημα της Alpha Bank είναι συμβατό με την τεχνολογία 3D-Secure, που παρέχουν οι οργανισμοί Visa και MasterCard για τις συναλλαγές μέσω διαδικτύου.

Η Alpha Bank προκειμένου να προσφέρει ηλεκτρονικές συναλλαγές μέσα από ένα ασφαλές περιβάλλον, έχει εξασφαλίσει τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια, που υπάρχει σήμερα στο διαδίκτυο (256-bit encryption). Έτσι, σε κάθε εκτελούμενη συναλλαγή γίνεται κρυπτογράφηση των μηνυμάτων, που ανταλλάσσονται με τον Web Server της Τράπεζας.

Επιπλέον, υπάρχει όριο 20 λεπτών για την ολοκλήρωση των συναλλαγών, ("Process Timeout"), μετά τη λήξη του οποίου το σύστημα σας αποσυνδέει αυτόματα. Αν μετά τη σύνδεση με το σύστημα δεν εκτελέσετε καμία συναλλαγή, μέσα σε διάστημα 20 λεπτών, τότε πάλι το σύστημα σας αποσυνδέει αυτόματα ("Idle Timeout").

Για να ολοκληρωθεί η συναλλαγή σας είναι απαραίτητο το πεδίο CVC / CVV, που βρίσκεται στο πίσω μέρος της πιστωτικής σας κάρτας και είναι ένας τριψήφιος ή τετραψήφιος αριθμός. Σας ζητείται για επιπλέον ασφάλεια και σας προστατεύει ακόμα περισσότερο μιας και είναι πολύ δύσκολο για κάποιον να γνωρίζει το πεδίο αυτό.

Η πιστωτική σας κάρτα χρεώνεται µόνο για µία φορά και µόνο για τη συγκεκριμένη συναλλαγή. Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας δεν αρχειοθετούνται και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό. Κάθε φορά που πραγματοποιείτε μία αγορά, σας ζητάμε εκ νέου τα στοιχεία της κάρτας σας.